นักศึกษา

นักศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณืวิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

17 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแตเช้าเซ็นชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูแล้วเปิดประตูหน้าต่างพร้อมกวาดภายในห้อง หลังจากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถว วันนี้เนื่องจากครูผู้สอนไม่อยู่ดิฉันต้องไปสอนนักเรียนชั้นป.4 ทั้งวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น