นักศึกษา

นักศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

2 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างแล้วกวาดภายในห้องพักครูแล้วหลังจากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวแล้วต่อด้วยคมนักเรียนอ่านหนังสือก่อนเข้าเรียน คาบแรกช่วยครูจัดบอร์ดหน้าห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คาบที่สองสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คาบที่สามตรวจงานให้นักเรียน คาบบ่ายพบครูพี่เลี้ยงคาบสุดท้านสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แล้วต่อด้วยตกแต่งบอร์ดหน้าห้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น