นักศึกษา

นักศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

20 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างแล้วกวาดภายในห้องหลังจากนั้คุมนักเรียนเข้าแถวคาบที่ 2 สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น