นักศึกษา

นักศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

5 กรกฏาคม 2555
วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างแล้วกวาดภายในบริเวณห้องหลังจากนั้นเดินสำรวจความเรียบร้อยภายในโรงเรียน คุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง แล้วต่อด้วยอ่านหนังสือก่อนเข้าห้องเรียนคาบแรกเข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คาบที่สองเดินสังเกตุการเรียนการสอนของเพื่อนคาบที่สามช่วยถ่ายเอกสารแบบฝึกหัดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คาบบ่ายสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังจากช่วยเขียนงานให้ครูจิราภรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น