นักศึกษา

นักศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

6 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างแล้วกวาดภายในห้องแล้วต่อด้วยนอกห้องหลังจากนั้นเดินสำรวจนักเรียนทำความสะอาดเขตพื้นที่ภายในโรงเรียนหลังจากนั้นนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธงคาบที่สองสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คาบที่สามตรวจงานให้นักเรียนคาบบ่ายจัดบอร์ดหน้าห้องฝ่ายวิชาหลังจากนั้นได้ช่วยฝ่ายวิชาการเนื่องจากวันพุธ-ศุกร์ สมศ.มาประเมินโรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น