นักศึกษา

นักศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

3 กรกฏาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างแล้วกวาดภายในบริเวณห้องหลังจากนั้นเดินสำรวจความเรียบร้อยภายในโรงเรียน คุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง แล้วต่อด้วยอ่านหนังสือก่อนเข้าห้องเรียนคาบแรกเข้าสอนแทนครูจิราภรณ์ แก้วนาคเนื่องจากครูมีธุระ สอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พิมพ์งานให้ฝ่ายวิชาการ ช่วงบ่างพิมพ์งานให้ฝ่ายวิชาการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น