นักศึกษา

นักศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่
27 มิถุนายน 2555
วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้างต่างหลังจากนั้นเดินสำรวจความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนตอนเช้าเเละตอนเช้านักเรียนซ้อมกีฬาตอนบ่ายคุมนักเรียนซ้อมเดินพาเหรดแล้วต่อด้วยกีฬา

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

26 มิถุนายน 2555
วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้างต่างหลังจากนั้นเดินสำรวจความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนตอนเช้าเเละตอนเช้านักเรียนซ้อมกีฬาตอนบ่ายคุมนักเรียนซ้อมเดินพาเหรดแล้วต่อด้วยกีฬา

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

25 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้างต่างหลังจากนั้นเดินสำรวจความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนตอนเช้าเเละตอนเช้านักเรียนซ้อมกีฬาตอนบ่ายถ่ายเอกสารให้ครูฝ่ายวิชาการหลังจากนั้นนักเรียนซ้อมเดินพาเหรดแล้วต่อด้วยกีฬา

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

22 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้างต่างหลังจากนั้นเดินสำรวจความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนตอนเช้าเเละตอนเช้านักเรียนซ้อมกีฬาตอนบ่ายประชุมผู้ปกครองหลังจากนั้นนักเรียนซ้อมเดินพาเหรดแล้วต่อด้วยกีฬา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

21 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้างต่างหลังจากนั้นเดินสำรวจความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนตอนเช้าเเละตอนเช้าคาบแรกนักเรียนซ้อมกีฬาตอนบ่ายนักเรียนซ้อมเดินพาเหรดแล้วต่อด้วยกีฬา

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณืวิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

20 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าไปเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างหลังจากนั้นเดินสำรวจความสะอาดรอบบริเวณอาคารเรียน พอถึงเวลาเข้าแถวคุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง คุมนักเรียนอ่านหนังสือ ภาคเช้า ฃนักเรียนซ้อมกีฬากับซ้อมขบวนพาเหรดช่วงบ่ายก็เช่นเดียวกัน

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

19 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าพอถึงโรงเรียนอันดับแรกเลยก็คือเซ็นต์เเล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างกวาดภายในห้อง หลังจากนั้นเดินสำรวจรอบบริเวณโรงเรียน พอถึงเเปดโมงจัดเเถวให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล ก่อนเขาห้องเรียนคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อ่านหนังสือก่อนเข้าห้องเรียน แล้วเดินไปกลางสนามเพื่อคุมนัเรียนชั้นอนุบาลซ้อมกีฬา ช่วยไปถ่ายเอกสารให้ครู ช่วยบ่ายกลับมามหาลัยเพื่อลงนามเงินกู้

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

18 มิถุนายน 2555
วันนี้เป็นอาทิตย์แรกของสัปดาห์ดิฉันไปโรงเรียนแต่เช้าพอถึงโรงเรียนก็เลยไปเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างแล้วกวาดภายในห้องพักครู หลังจากนั้นเดินตรวจความเรียบร้อยของอาคารเรียน ดูการรับฝากเงินของนักเรียน คุมนักเรียนเข้าแถว คุมนักเรียนอ่านหนังสือก่อนเข้าห้องเรียน คาบที่สอนสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คาบที่สาม กรอกใบ ป.พ 5 กรอกคะแนนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คาบบ่ายช่วยครูตัดฟิวเจอร์บอร์ดเพื่อจัดบอร์ดหน้าห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คาบที่หก สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สุดท้ายคุมนักเรียนซ้อมกีฬาเพื่อทำการแข่งขัน หลังจากนั้นก็ประชุมครู

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

15 เดือน มิถุนายน 2555
วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังพักครูเปิดประตูหน้าต่างกวาดภายในห้องพักหลังจากนั้นเดินสำรวจความเรียบร้อยภายในบริเวณรงเรียน คุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธงก่อนที่นักเรียนเข้าห้องเรียนมีการอ่านหนังสือดิฉันคุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากนั้นก็ได้เตรียมสื่อต่างๆเพื่อทำการเรียนการสอนในคาบต่อไปคาบที่สองสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันนี้รู้สึกดีใจมากเพราะการเรียนการสอนในวันนี้ราบรื่นเป็นอย่างมากนักเรียนตั้งใจเรียนและทำตามคำสั่งหลังจากนั้นได้ปรึกษากับครูประจำชั้นป.4 เรื่องเอกสารต่างๆ คาบที่สามได้ตรวจการบ้านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ตอนเที่ยงได้พานักเรียนไปส่งที่บ้านเนื่องจากไม่สบายตัวร้อนคาบสุดท้ายได้คุมนักเรียนซ้อมกีฬา

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

14 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างกวาดภายในห้องพักครู แล้วเดินสำรวจความเรียบร้อยภายในบริเวณโรงเรียน แล้วเดินไปยังหน้าเสาธงคุมนักเรียนเข้าแถวหลังจากนั้นแล้วคุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านหนังสือก่อนเข้าห้องเรียน คาบแรกสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คาบทีสองได้เตรียมถ่ายเอกสารเพื่อทำเล่มภาษาอังกฤษเพิ่มเติมให้นักเรียนชั้นประถมศึษาปีที่ 3 คาบที่สี่สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คาบที่ห้าเข้าพบครูพี่เลี้ยงหลังจากนั้นก็ได้พานักเรียนที่เรียนรายวิชาสังคมศึกษาไปศึกษาเกี่ยวกับโบราณสถนที่อยู่ใกล้กับโรงเรียน แล้วสุดท้ายได้คุมนักเรียนซ้อมกีฬาที่สนามใหญ่

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

13 มิถุนายน 2555


วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าแล้วไปเซ็นต์ชื่อเสร็จแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างแล้วเตรียมสื่อการสอนเพื่อสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แล้วคุมนักเรียนเข้าเเถวหน้าเสาธงก่อนเข้าห้องเรียนนักเรียนจะอ่านหนังสือประมาณ 15 นาทีเพื่อเตรียมสมาธิ คาบที่สอง สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คาบบ่ายได้สำรวจหรือศึกษาข้อมูลภายในโรงเรียนชุมชนใหม่ คาบสุดท้ายเป็นกรรมการคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4ทำการซ้อมกีฬา

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

12 มิถุนายน 2555

วันนี้มาถึงโรงเรียนแต่เช้าอันดับเเรกก็ไปเซ็นต์ชื่อหลังจากนั้นเดินไปยังห้องพักครูทำความสะอาดบริเวณห้องพักครูแล้วเดินสำรวจความเรียบร้อยภายบริเวณอาคารเรียน คุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และ 4 เข้าแถวหน้าเสาธง หลังจากเข้าแถวคุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านหนังสือก่อนเรียน คาบที่สาม สังเกตุการเรียนของเพื่อนซึ่งสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คาบบ่ายก็พบครูพี่เลี้ยง คาบที่6 เข้ากิจกรรมชุมนุมภาษาพาสนุก แล้วก่อนกลับบ้านมีกิจกรรมซ้อมกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปแข่งกีฬาจริง

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

11 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าแล้้วไปเซ็นต์ชื่อ เดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างพร้อมกวาดภายในห้องพักครูหลังจากนั้นเดินสำรวจบริเวณรอบโรงเรียน คุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 เข้าแถว คาบที่ 2สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3หลังจากนั้นก็มานั่งตรวจการบ้านให้นักเรียน คาบที่ 4ทำการสังเกตการสอนของเพื่อน ซึ่งมีชื่อนางสาวนูรีลา มูดอ คาบที่ 6 สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และสุดท้ายสุดก็คุมนักเรียนชั้นอนุบาลซ้อมกีฬาเพื่อไปทำการแข่งขัน

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

8 มิถุนายน 2555

วันนี้มาถึงโรงเรียนเวลา 07.15น. ไปเซ็นชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูแล้วช่วยเปิดประตูหน้าต่างกวาดห้อง หลังจากนั้นเดินตรวจความเรียบร้อยตามอาคารเรียน เวลา 8.30น. คุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง คาบที่สองสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ก่อนเรียนให้นักเรียนมาเก็บหญ้าหน้าอาคารเรียนเพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์หลังวันวิสาฆบูชา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

7 มิถุนายน 2555

วันนี้ดิฉันไปโรงเรียนแต่เช้าเพราะทางโรงเรียนมีกิจกรรมสองกิจกรรมด้วยกัน 1.กิจกรรมไหว้ครู 2.กิจกรรมเลือกตั้งเลือกประธานนักเรียนของโรงเรียน ส่วนกิจกรรมไหว้ครูนั้นจะมีการประกวดพานดอกไม้ ช่วงบ่ายทำการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังจากนั้นดิฉันได้ตรวจงานให้กับนักเรียนและตัดบอรด์เพื่อทำสื่อการสอน

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

5 มิถุนายน 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นชื่อตรวจดูอาคารเรียนหลังจากนั้นไปเยี่ยมอาคารอนุบาลพออยู่ได้สักพักก็ได้เวลาเข้าแถวดิฉันก็เรียกนักเรียนให้เข้าแถวเป็นแถวเพื่อจะไปเข้าแถวหน้าเสาธง หลังจากนั้นได้เข้าห้องสมุดเพื่อหาเกมและเพลงเพื่อมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมชุมนุมพาสนุก เพื่อให้นักเรียนได้ทั้งความรู้และวามสนุกสนานควบคู่กันไปคาบสุดท้ายสุดก็คุมนักเรียนซ้อมกีฬา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

1 มิถุนายน 2555
วันนี้ไปโรงเรียนเซ็นต์ชื่อแล้วไปยังห้องพักครูแล้วเดินตรวจความเรียบร้อยของอาคารเรียนพอตรวจได้สักพักฝนก็ตกลงมาดิฉันก็กลับมายังห้องพักครูเพื่อมาเตรียมสื่อการเรียนการสอนเพื่อทำการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

31 พฤษภาคม 2555

วันนี้ดิฉันไปโรงเรียนแต่เช้าเหมือนเคยพอถึงโรงเรียนอันดับแรกเลยดิฉันก็เดินไปยังห้องสำนักงานเพื่อเซ็นต์ชื่อแล้วไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างแล้วเดินตรวจความเรียบร้อยของอาคารเรียน พอถึงเวลาเข้าแถวดิฉันก็ไปคุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง ตอนเช้าก็ได้ช่วยจัดเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรและช่วยพิมพ์ตารางสอนแล้วติดบอร์ดข้างห้องผู้อำนวยการ ช่วงบ่ายดิฉันก็ไปห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แล้วคาบสุดท้ายสอนวิชาลูกเสือ