นักศึกษา

นักศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

10 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นชื่อแล้วไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างกวาดภายในห้องแล้วเตรียมข้อมูลต่างๆเพื่อจัดบอร์ดหน้าห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เวลาเข้าแถวคุมนักเรียนหลังจากนั้นไปจัดห้อง ช่วงบ่ายจัดห้องให้ชั้นป3 หลังจากจนั้นกลับมายังห้องฝ่ายวิชาการจัดบอร์เกี่ยวกับประมวลภาพกิจกรรม วันนี้ตกแต่งหไ้องกับจัดบอร์ดทั้งห้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น