นักศึกษา

นักศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

11 กรกฏาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเตรียมสื่อการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังจากนั้นได้เดินสำรวจรอบบริเวณโรงเรียน คุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง คาบเเรกเข้าสอนแทนครูธวัชชัย เนื่องจากครูมีประชุมกับสมศ.รายวิชาคณิตศาสตร์ คาบที่สองสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คาบที่สามสอนแทนวิชาสังคมของครูสุชาติเนื่องจากครูไปเป็นกรรมการกีฬา ช่วงบ่ายช่วยครูถ่ายเอกสาร ตกแต่งห้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น