นักศึกษา

นักศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

12 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อเเล้วเดินตรวจความเรียบร้อยตามอาคารหลังจากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวคาบแรกสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ช่วงบ่ายสอนนักเรียนชั้นป.3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น