นักศึกษา

นักศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

16 กรกฎาคม 2555

ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากพานักเรียนไปแข่งกีฬาอำเภอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น