นักศึกษา

นักศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

19 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างหลังจากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวคาบแรกสอนนักเรียนชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 3 คาบที่ 4 สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คาบที่ 6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น