นักศึกษา

นักศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

วันนี้ไปโรงเรียนเปิดประตูหน้าต่างแล้วไปรอบบริเวณโรงเรียน คุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง คาบแรกไดเตรียมสื่อการสอนต่างให้พร้อม หลังจากนั้นคาบสอนดิฉันเข้าไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันนี้รู้สึกดิใจมากเลยเพราะนักเรียนตั้งใจเรียนมาก เมื่อมอบหมายนักเรียนก็ส่งตามเวลาที่กำหนดไว้ หลังจากนั้นก็ได้ตรวจงาน พอช่วงบ่ายเข้าไปหาพี่เลี้ยงเพื่อศึกษาเกี่ยวกับแนการจัดการเรียนรู้ หลังจากนั้นก็ได้คุมการเข้ากลับบ้านของนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

วันนี้ไปถึงโรงเรียนเซ็นต์ชื่อแล้วไปยังห้องพักเปิดประตูหน้าต่างกวาดห้อง แล้วก็เดินสำรวจความเรียบร้อยบริเวณโรงเรียน วันนี้ดิฉันไม่มีคาบสอนแต่มีกิจกรรมชุมนุมคาบสุดท้าย ในช่วงเช้าได้ช่วยครูทำตารางสอนติดบอร์ดขนาดใหญ่หน้าห้องผู้อำนวยการ ช่วงบ่ายเข้าไปในห้องสมุดเพื่อค้นคว้ากิจกรรมเกี่ยวกับเพลงและเกมเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมภาษาพาสนุกในคาบต่อไป หลังจากนั้นไปคุมนักเรียนเข้าแถวก่อนกลับบ้าน

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

28 พฤษภาคม 2555

วันนี่เป็นอาทิตย์ที่สามแล้ว ดิฉันก็ไปโรงเรียนแต่เช้าเหมือนเคย พอไปถึงโรงเรียนก็ไปยังพักครูไปเปิดประตูหน้าต่างแล้ว ก็ดูความสะอาดบริเวณห้อง หลังจากนั้นเดินสำรวจบริเวณอาคารเรียนเพื่อดูความความสะอาด แล้วช่วยคุมนักเรียนทำความสะอาดห้องน้ำ พอคาบที่สองตอนเช้าดิฉันสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รู้มี่ความสุขอย่างมากเพราะนักเรียนตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี และทั้งยังให้ความร่วมมือในการเรียนอีกด้วย จากการสังเกตนักรียนสีหน้าของนักเรียนก็สดชื่น กระตือรือร้นในการเล่นกิจกรรมครั้งนี้ ช่วงบ่ายได้ไปพบครูพี่เลี้ยงไปถามเกี่ยวกับเเผนการจัดการเรียนรู้แล้วคาบสุดท้ายก็สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

25 พฤษภาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าวไปเปิดประตูหน้าต่างห้องพักครู แล้วทำความสะอาดในห้องพักด้วย หลังจากนั้นเดินคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวโรงเรียน พอถึงเวลาเข้าแถวช่วยจัดแถวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ 3และ 4 คาบแรกไม่มีสอนดิฉันช่วยครูเอาออกหลักสูตรเก่าจากเเฟ้มแล้วเข้าเล่ม แล้วได้เขสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เกี่ยวกับวิชาแล้วให้นักเรียนทำงานอยู่ในห้องเรียน ช่วงบ่ายประชุมครู

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

24 พฤษภาคม 2555

วันนี้ไปถึงโรงเรียนเปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยแล้วเดินนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน พอได้ถึงเวลาเข้าแถวได้คุมการเข้าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,4 คาบแรกเข้าสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 สอนgreeting คาบที่สองตรวจงานให้นักเรียนตอนบ่ายคาบแรกสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คาบสุดท้ายสอนลูกเสือเพื่อสังคม

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

23 พฤษภาคม 2555

วันนี้ไปถึงโรงเรียนไปเปิดตูหน้าต่างห้องพักครูแล้วไปคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณอาคาร 3 ซึ่งเป็นบริเวณของนักเรียนช่วงชั้นที่เป็นผู้รับผิดชอบ พอเดินอยู่สักพักเห็นครูกำลังยกของก็เดินเข้าไปถือให้ครูไปส่งยังห้องครัว พอได้เวลาเข้าแถวก็ไปที่สนามไปคุมการเข้าแถวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และ4เข้าแถว หลังจากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่เข้ามาถามคาบแรกใครว่างบ้างช่วยเข้าไปสอนนักเรียนชั้นอนุบาลสองเนื่องจากครูลาซึ่งดิฉันก็ได้ได้ช่วยไปสอนนักเรียนชั้นอนบาลสองให้ด้วย พอคาบที่สองดิฉันสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องวิชา คาบบ่ายได้ไปช่วยครูทำใบปพ. 5

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

22 พฤษภาคม 2555
วันนี้ดิฉันไปเรียนไปโรงเรียนแต่เช้าพอไปถึงดิฉันก็เดินไปยังห้องพักครูช่วยไปเปิดประตูหน้าต่างแล้วออกไปคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน พอได้เวลาเข้าแถวดิฉันก็ได้คุมนักเรียนชั้นอนุบาลเข้าแถววันนี้นักเรียนได้ทำกิจกรรมสองกิจกรรมด้วยกันหน้าเสาร์ธง คือกิจกรรมอ่านภาษาไทยวันละคำกับอ่านภาษาอังกฤษวันละคำการทำกิจกรรมแบบนี้ทุกวันทำให้นักเรียนได้เรียนคำใหม่ๆ วันนี้ดิฉันไม่มีคาบสอนดิฉันได้เข้าไปสอนชั้นอนุบาลสองเนื่องจากครูชั้นอนุบาลสองลา ตอนบ่ายมีกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมชุมนุมมีนักเรียนทั้งหมด 17 คน เริ่มแรกให้นักเรียนยืนเป็นวงกลมให้นักเรียนนับ1-10ถ้าใครอ่านผิดให้ออกมาเต้น นักเรียนบอกชื่อสัตว์ แล้วให้นักเรียนเล่น simon say โดยใช้คำกริยา เช่นคำ sit down, stand up, walk, run, stop และก็เพิ่มไปเรื่อยพอหมดคาบนี้แล้วดกลับไปยังห้องทำความสะอาดห้องเรียน

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

21 พฤษภาคม 2555

วันนี้เป็นสัปดาห์ที่ 2 ของการเปิดเรียนใหม่ ดิฉันไปโรงเรียนแต่เช้ายังเคยพอไปถึงโรงเรียนก็ได้เปิดประตูหน้าต่างในห้องพักครูแล้วทำความสะอาดห้องไปด้วย หลังจากนั้นเดินคุมนักเรียนทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียน พอได้เวลสเข้าเเถวก็ไปที่สนามดูความเรียบของการเข้าแถวของนักเรียนชั้นอนุบาล วันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ชี้เเจงหลายเรื่องด้วยกัน คือ การมาประเมินของสมส.ให้นักเรียนทำกิจกรรมตอนเช้า คือกิจกรรมภาษาไทยวันละคำ ภาษาอังกฤษวันละคำ และสุดท้ายกิจกรรมอ่านข่าวเช้าของนักเรียน และเรื่องสุดท้ายครูต่างประเทศจะมาช่วยสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนชุมชนใหม่อีกด้วย หลังจากเข้าเเถวดิฉันกลับไปยังห้องพักครูเพื่อเตรียมสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันนี้ได้สอนเรื่องสิงที่อยู่รอบตัวแล้วได้ทำป้ายชื่อพอถึงคาบที่สอนดิฉันได้เข้ไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดิฉันรู้สึกมีความสุขมากที่ได้อยู่กับนักเรียนทุกครั้งที่เข้าไปสอนไม่รู้สึกเหนื่อยอะไรเลยถ้าเป็นไปได้อยากให้ครูเพิ่มวิชาอีกเพราะจะได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างเต็มที่เสร็จจากการสอนดิฉันก็ได้ตรวจการบ้านให้กับนักเรียน พอช่วงบ่ายดิฉันได้ศึกษาโครงการต่างๆของโรงเรียนและคาบสุดท้ายดิฉันได้เข้าไปสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้นักเรียนทะแบบฝึกหัดก่อนเรียนเพื่ออยากทราบว่านักเรียนมีความรู้พื้นทางภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แรก ก็เลยไปโรงเรียนแต่เช้าแล้วได้ไปคุมนักเรียนทำความสะอาดห้องน้ำ คุมการเข้าแถวของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 เนื่องจากครูเพิ่มศักดิ์ วงศ์น้อยลาราชกาล ในคาบแรกได้มอบหมายให้ดิฉันเข้าสอนแทน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ให้นักเรียนเขียนคำอธิบายรายวิชา คาบที่ 2 ดิฉันสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สอนเรื่อง Days คาบที่ 3 มีโอกาสเดินไปอาคารอนุบาลเข้าไปเรียนการเรียนการสอนของนักเรียน ได้สักพักครูก็ปล่อยนักเรียนไปรับประทานอาหารกลางวันได้จัดแถวแล้วตามนักเรียนไปยังห้องอาหารช่วงบ่ายได้เรียนเกี่ยวกับเอกสารต่างๆของโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

วันนี้ดิฉันสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเป็นคาบแรกตอนเช้า ดิฉันก็เลยไปโรงเรียนแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวสอน พอได้เวลาเข้าแถวก็ไปที่สนามคุมนักเรียนชั้นอนุบาลเข้าแถว พอถึงเวลาก็ไปห้องหมวดภาษาอังกฤษได้จัดโต๊ะเก้าอี้ให้เรียบร้อยแล้วให้นักเรียนแนะนำตัวเป็นรายบุคคล แล้วแจกกระดาษให้นักเรียนให้ทำประวัติส่วนตัวโดยย่อ ก็ปล่อยให้นักเรียนทำโดยดิฉันจะเดินดูตามโต๊ะใครไม่เข้าใจก็สามารถถามได้ งานนี้ให้นักเรียนทำเสร็จในชั่วโมงเรียนเพราะจะได้ไปแก้ให้นักเรียนนำมาแก้ไขและตกแต่งให้สวยงามกลับมาส่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นก็มาตรวจงานแล้วมาศึกษาเกี่ยวกับใบปพ.5หรือสมุดบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คาบแรกตอนบ่ายสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ซึ่งวันนี้เป็นคาบแรกดิฉันก็เข้ไปทำความรู้จักกับนักเรียนโดยให้นักเรียนแนะนำตัวเป็นรายบุคคลโดยใช้ถามด้วยประโยค What is your name? แล้วให้นักเรียนตอบด้วยประโยค My name is ตามด้วยชื่อของตัวเองแล้วให้นักเรียนเขียน A-Z ใครเสร็จก่อนสามารถมาส่งได้ก่อนแล้วให้นักเรียนอ่านหลังจากนั้นก็สุ่มให้อ่านปรากฎว่านักเรียนสามารถอ่านได้ สอนเสร็จแล้วดิฉันก็เลยกลับไปยังห้องพักครูช่วยครูจัดย้ายโต๊ะในห้อง คาบสุดท้ายเป็นคาบลูกเสือ-เพื่อสังคมดิฉันสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ได้เข้าไปพูดคุยเกี่ยวกับความพร้อมที่จะเรียนในคาบหน้า หลังจากนั้นได้เข้าไปในห้องพักครูจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เรียบร้อย

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

วันนี้เป็นเวรประจำวันของดิฉัน ดิฉันได้ตื่นแต่ใช้ไปยังโรงเรียนไปคุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณต่างๆของโรงเรียน หลังจากนั้นก็กลับมาคุมการเข้าแถวของนักเรียน แล้วกลับมายังห้องพักครู เพื่อมาเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อมาจัดบอร์ดในห้องพักครู ขั้นตอนแรกแกะบอร์ดเก่าออกให้หมด และเตรียมบอร์ดมาตกแต่งขอบแล้วมาติดออกมาสองส่วน ส่วนแรกเป็นประกาศของทางโรงเรียนและส่วนที่สองเป็นประกาศของนักศึกษาฝึกสอนที่จะติดประกาศต่างๆ พอคาบที่สองเป็นคาบสองของดิฉัน สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คาบแรกไม่มีอะไรมากไปทำความรู้จักกับนักเรียนโดยการใช้เพลงถามชื่อ What is your name ? my name is แล้วตามด้วยชื่อตนเองมีท่าเต้นเพื่อให้นักเรียนรู้สึกตื่นเต้นต่อการที่จะแนะนำตัว แล้วต้องการความรู้พื้นฐานของนักเรียนโดยให้นักเรียนเขียนตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์โดยไม่ให้นักเรียนดูหนังสือเลย ผลปรากฎว่านักเรียนส่วนใหญ่ทำตัวพิมพ์ใหญ่ได้พอเขียนตัวพิมพ์เล็กเล็กจะผิดไม่สามารถเขียนเสร็จทันเวลาได้ฝากให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้าน วิธีการแก้ไขคิดว่าควรทำแบบฝึกทักษะให้นักเรียนกลับไปฝึกอ่านที่บ้าน การเรียนภาษาอังกฤษเป็นการฝึกฝนนักเรียนควรได้รับการฝึกฝนนักเรียนจะได้พัฒนาในส่วนนี้ได้ดียิ่งขึ้น พอช่วงบ่ายก็ได้เข้าไปดูนักเรียน Learning Disabilities ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ทำการเรียนการสอนและช่วยดูนักเรียนทำแบบฝึกหัดพอคาบสุดท้ายบำเพ็ญประโยชน์ช่วยกันเก็บขยะ

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

วันนี้ก็เป็นวันที่ สองก็ยังตื่นเต้นไม่แพ้วันแรก พอมาถึงโรงเรียนก็เดินตามบริเวณโรงเรียนดูความเรียบร้อยของอาคารเรียน พอได้เวลาก็ไปคุมการเข้าแถวของนักเรียนอนุบาล หลังจากตรงนั้นแล้วเข้าห้องพักครูช่วยจัดเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับหลักสูตร จัดให้เป็นชุดตามรายวิชา พอคาบที่สามตอนเช้าครูให้เข้าไปสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เนื่องจากครูผู้สอนลาไปราชการ ดิฉันก็เลยไปช่วยสอน หลังจากนั้นก็ได้เวลารับประทานอาหารกลางวันดิฉันก็ตามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองเพื่อดูความเป็นระเบียบของการเดินไปยังโรงอาหาร บ่ายโมงดิฉันกลับมายังห้องพักครูอีครั้งหนึ่งเพื่อมาจัดเอกสารต่อ พอคาบที่ 5 ตอนบ่ายเป็นคาบชุมนุมซึ่งทางโรงเรียนจัดให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชื่อชุมนุมว่า ชุมนุมภาษาพาสนุก ครูและนักเรียนพากันมาอยู่ห้องเรียนธรรมชาติครูจะแบ่งนักเรียนเป็นชั้นแล้วครูตามชุมนุมนั่งเป็นแถว นักเรียนสนใจชุมนุมใดนักเรียนสามารถตามที่ตนเองสนใจได้ไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น หลังจากตรงนี้ไปยังห้องพักเพื่อเข้าไปทำความสะอาดและปิดประตูห้อง

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

14 พฤษภาคม 2555

วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดเทอมเรียนปีการศึกษา 2555 ซึ่งดิฉันได้มาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ.โรงเรียนชุมชนใหม่ ม.3 ตำบล ไทยบุรี อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ก็ตื่นแต่เช้าตรงไปที่โรงเรียนพอไปถึงเห็นนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนและอีกนักเรียนบางส่วนก็ช่วยครูแยกหนังสือเป็นชั้นๆเพื่อง่ายต่อการแจกให้นักเรียนเป็นที่ละชั้นๆ ดิฉันก็เข้าไปช่วยนักเรียนแยกหนังสือ พอได้เวลาเข้าแถวนักเรียนก็ออกมาเข้าแถวหน้าสนามหน้าโรงเรียน ครูก็ได้ชี้แจงเรื่องการเปิดเทอมใหม่ หลังจากนั้นทางโรงเรียนให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้แนะนำตัวที่ละคนเป็นทางการให้ครูและนักเรียนรู้จักและบอกว่าตัวเองรับผิดชอบในเรื่องอะไรบ้างให้นักเรียนได้ทราบกันและดิฉันได้เป็นครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันนี้ครูไม่อยู่ดิฉันต้องไปรับเงินค่าชุดเครื่องแบบ เครื่องอุปกรณ์ และหนังสือเรียน มาแจกให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3