นักศึกษา

นักศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนชุมชนใหม่

13 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแตเช้าเซ็นต์ชื่อแล้วเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างแล้วกวาดภายในห้องหลังจากนั้นไปห้องสำนักงานช่วยล้างถ้วยกาแฟ ต่อไปก็ไปเขตพื้นที่ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คุมนักเรียนเข้าแถว สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คาบที่สามฃตรวจงานให้นักเรียนคาบที่สี่ สอนชันประถมศึกษาปีที่ 4 สอนแทนครูอนันต์ กลิ่นมาลี เนื่องจากมีประชุม หลังจากนั้นไปคุมนักเรียนชั้นอนุบาล1 และชั้นอนุบาล 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น