นักศึกษา

นักศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนใหม่

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนชุมชนใหม่

9 กรกฎาคม 2555

วันนี้ไปโรงเรียนแต่เช้าเซ็นต์ชื่อเดินไปยังห้องพักครูเปิดประตูหน้าต่างกวาดภายในห้องแล้วตามด้วยถูพื้นหลังจากนั้นคุมนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง หลังจากนั้นกลับมายังห้องเคลียว์ใบป.พ5 คาบที่สองสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ช่วงบ่ายจัดบอร์ดในห้องป.4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น